Regulamin sklepu.

Postanowienia ogólne
Wszystkie ceny w Sklepie podane są zarówno w kwocie netto (nie zawierają podatku VAT) jak i brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.


Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), pocztę elektroniczną: office@xbest.pl, za pośrednictwem faksu pod nr: +48 32 720 54 51, a w wyjątkowych przypadkach również telefonicznie: (032)  700-69-00,  (032) 700-69-01. Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).


Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.


Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.


W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).


W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet lub fax.

 

Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Realizacja zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.


Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia.  Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).


W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów.


Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza od 1 do 2 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.


Szacunkowy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych form transportu podany jest na podstronie PRZESYŁKA.


Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich i spedycyjnych (UPS, RABEN). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (19-38 PLN brutto za każdą paczkę w przypadku dostawy kurierskiej, 172,20 PLN brutto za każde miejsce paletowe w przypadku transportu paletowego towarów ponad gabarytowych). Szczegółowe koszty dla poszczególnych form transportu podane są na podstronie PRZESYŁKA i mogą ulegać zmianie. Koszt transportu podawany na stronach Sklepu, w tym koszt podany w elektronicznym podsumowaniu zamówienia generowanym automatycznie przez Sklep dotyczy jednej paczki o standardowych rozmiarach (zamówienie może składać się z wielu paczek, jak również wielu form transportu). Wybór formy transportu należy do Kupującego, należy jednak wziąć pod uwagę związek dostępnych form transportu z gabarytami zamówionych towarów. W przypadku braku wyboru formy transportu przez Kupującego, wyboru niewłaściwego lub niemożliwego do zrealizowania, obsługa Sklepu wybiera najkorzystniejszą dla Kupującego opcję dostawy. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Realizacja zamówień z kontrahentami, których siedziba i/lub adres dostawy znajduje się poza terytorium Polski, każdorazowo ustalana jest indywidualnie.


Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

 

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na podstronach Sklepu oraz podawany jest w elektronicznym podsumowaniu zamówienia generowanym automatycznie przez Sklep, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW (płatność z góry). Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu całości należności za zamówienie na naszym rachunku bankowym.

Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.


Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są  wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

 

W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie - np. aparat fotograficzny, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), a sam zwracany przedmiot/urządzenie oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

 

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 500 PLN, o ile strony nie umówiły się inaczej, mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z firm kurierskich: Servisco, UPS,  DHL, Stolica, Szybka Paczka, Masterlink. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz  wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

 

W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.


Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 
Niezwłocznie po przyjęciu przesyłki należy sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z dołączonym dokumentem sprzedaży oraz treścią złożonego zamówienia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dzwoniąc na nr telefonu: 32 700 69 00 lub wysyłając opis sytuacji wraz z danymi kontaktowymi mailem: office@xbest.pl.

W razie stwierdzenia wad lub innego rodzaju niezgodności towaru z zawartą umową, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy na piśmie lub mailem pod adresem office@xbest.pl. Wadliwy towar zostanie bez zbędnej zwłoki naprawiony bądź wymieniony na nowy, a gdyby okazało się to niemożliwe, klient otrzyma zwrot pieniędzy. Koszty transportu towaru niezgodnego z umową pokrywa sprzedający.

Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji, klient powinien wysłać je sprzedawcy na własny koszt na serwis gwarancyjny.
Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane kompletne (wraz z wszystkimi akcesoriami) i starannie zapakowane, w oryginalnym opakowaniu, kopią dokumentu zakupu oraz kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące uszkodzenia oraz okoliczności, w których dane uszkodzenie wystąpiło.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzenie zostanie naprawione lub wymienione w najkrótszym możliwym terminie i odesłane na koszt sprzedawcy. Gdyby okazało się to niemożliwe, sprzedawca zwróci klientowi pieniądze.
Jeżeli przesłane przez klienta urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, zostaje odesłane na koszt klienta. Jeśli istnieje możliwość naprawy takiego urządzenia, sprzedawca zaproponuje odpłatną naprawę.

Jeśli przy dokonywaniu zakupu klient zostanie poinformowany o wadzie towaru, nie ma możliwości reklamacji. Towaru przecenionego ze względu na wadę zasadniczo nie można również zwrócić.


Ochrona danych osobowych
Rejestrując konto, klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez XBEST.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96 dla potrzeb niezbędnych do realizacji warunków umowy zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych  (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .

Jeśli klient przy rejestracji lub składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "gazetki" (newsletter), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tejże gazetki.


Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych . Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.


KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, XBEST.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96, NIP: 642-318-10-41, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.
 
Wobec powyższego oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-    administratorem moich danych osobowych jest XBEST.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, która będzie przetwarzać moje dane w związku z intencją zawarcia umowy w sposób legalny,
-    podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi,
-    moje dane osobowe będą przetwarzane i udostępnione innym podmiotom uprawnionym, wyłącznie we wskazanym celu umowy oraz wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
-    mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
-    podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
-    inspektorem ochrony danych jest Pan Paweł Jastal, adres e-mail: rodo@xbest.pl, z którym można się kontaktować w sprawie danych osobowych,
-    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
-    mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.


Postanowienia końcowe
Właścicielem sklepu jest firma xbest.pl Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska. NIP: 642-318-10-41.


Adresem korespondencyjnym sprzedawcy jest: ul. Św. Józefa 141D, 44-200 Rybnik, Polska.


Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Zapisy niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw przysługujących stronom umowy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Rybniku, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

xbest.pl Sp. z o.o. Sp. komandytowa
NIP: 642-318-10-41

Siedziba: Al. Jerozolimskie 96,
Polska, 00-807 Warszawa

Oddział w Rybniku: ul. Św. Józefa 141D
Polska, 44-200 Rybnik,


Tel: +48 32 239 6000
Tel: +48 32 239 6001
Fax: +48 32 239 6010

Poprzednia numeracja (ważna do końca roku 2017):
Tel: +48 32 700 69 00
Tel: +48 32 700 69 01
Tel: +48 32 700 69 02
Fax: +48 32 720 54 51http://www.xbest.pl
e-mail: office@xbest.pl

Konta bankowe:
Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0002 2138 1893
xbest.pl

św Józefa 141D

44-200 Rybnik

Szybki kontakt:

tel.: +48 32 239 6000
tel.: +48 32 239 6001

fax.: +48 32 239 6010

Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie i powielanie w jakiej kolwiek formie zabronione

Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store

Projekt i realizacja : sucro.pl